Disclaimer

disclaimer

Disclaimer

Hoewel WhisperPower BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van alle informatie op deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan. WhisperPower BV gebruikt deze website alleen om informatie te verstrekken over producten en diensten die door WhisperPower BV worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

WhisperPower BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. WhisperPower BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van informatie op de WhisperPower BV website.

Verwijzingen naar websites die niet door WhisperPower BV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel WhisperPower BV uiterst selectief is in de keuze van haar verwijzingen, kan zij niet instaan voor de inhoud of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door WhisperPower BV worden beheerd wordt afgewezen.