Huisvesting

Housing

Voor een zonne-energie/accu/omvormer systeem met back-up optie kan een slim openbaar elektriciteitsnet vervanger worden geconfigureerd door gebruik te maken van WhisperSolar dakpannen, Suntrack MPP spanningsregelaars, lithium of lood-zuur accu’s en een keuze uit één van de WhisperPower omvormers. Er is een vermogen tot 32 A/230 V (7 kW) met de keuze van een optionele back-up generator.

Een hybride systeem ter vervanging van het openbare elektriciteitsnet

Voor permanente bewoning bieden wij ons alles-in-één OctoPower systeem van 32 A/230 V 50 Hz/7 kW of 64 A/230 V 50 Hz/14 kW, met een emissie-arme diesel Genverter generator om de accu op te laden voor het geval de zonne-energie niet sterk genoeg is. Dit wordt geleverd met een uitgebreid Cloud-gebaseerd WhisperCare telematica bewakings- en controleapparaat.

Ecologische oplossingen voor huishoudelijk gebruik

Stroom wat onafhankelijk is van het elektriciteitsnet om alle huishoudelijke apparaten te laten werken maakt de OctoPower 14+ een ideale keuze. Met lithium accu’s die worden opgeladen door het zonnedak en een- of driefase Super Omvormers die de AC apparaten van stroom voorzien. Verwarming en verkoeling worden verzorgd door de OctoPower geothermische warmtepomp. Aardgassen of andere fossiele brandstoffen komen niet aan te pas.