Naar homepage
Generating Confidence
Produkter > Batterier

Batterier

(26 products)


Strømlagring - batterier som "energilagring"

Batterier blir i økende grad sentrum for uavhengige kraftverk, enten det er for fartøyer, kjøretøy eller fjerntliggende landbaserte steder. Batterier brukes i hybridsystemer i biler og fartøyer, i kombinert fossilt og fornybart system som kombinerer for eksempel vind- og solkraftkilder eller nødsystemer. Batterier er nøkkelen til en bedre energibalanse i ethvert system, en nøkkel til lavere driftskostnader og reduksjon av utslipp.

I et WhisperPower-system har batteriet en sentral rolle: det er energitanken som dikterer når strømkilder (batteriladere) skal begynne å fylle på "tanken". Utvalget av riktig batterikapasitet og teknologi bestemmer funksjonaliteten og holdbarheten til slike systemer. WhisperPower har bygget opp vår kompetanse på dette feltet som leverandør av premiumbatterier de siste 20 årene, og ønsker å dele vår kunnskap med våre kunder.

Read more


 

Hvor kan det kjøpes